Intern side for Trondheim Brukskunstforening           

Du finner møtereferater her

Maler:                                                                                                Historie-billedalbum

Juryering

Rutinebeskrivelse for juryering og vårutstilling

Kriterier for medlemskap

Informasjon om medlemsskap til nye søkere

 

Søknadsskjema

Vareliste juryering

Søkernummer og navn

Informasjonsbrev til jury

Rennebumartnan:

Sjekkliste Rennebumartnan

Vaktliste Rennebumartnan

Diverse

Rutinebeskrivelse for Galleriet

Purrebrev til passive medlemmer

Tilskudd til allmenne kulturformål

Vareliste mal

Vedtekter

Sjekkliste Mannekengoppvisning